Truy cập nội dung luôn

ỨNG PHÓ THẢM HỌA ỨNG PHÓ THẢM HỌA

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội thi “Sơ cấp cứu cho người dễ bị tổn thương” Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội thi “Sơ cấp cứu cho người dễ bị tổn thương”
- Ngày 20/9/2019 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội thi kiến thức Sơ cấp cứu ban đầu đê hưởng ứng theo lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế về việc tổ chức...
Hội Chữ thập đỏ Phòng Giáo dục Chợ Gạo ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc Hội Chữ thập đỏ Phòng Giáo dục Chợ Gạo ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc
- Thực hiện Lời kêu gọi số 213/LKG-TƯHCTĐ ngày 08/8/2017 của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả lũ quét năm 2017

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

LIÊN KẾT LIÊN KẾT