Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo Lãnh đạo

Danh sách Lãnh Đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Phan Đức Thanh

Chủ tịch Hội

073 3885 731

2

Đặng Thị Thu Uyên

Phó Chủ tịch Hội

073 3972 658

 

(Khuyết)

   

 

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

LIÊN KẾT LIÊN KẾT