Skip to Content

Huyện thị thành Huyện thị thành

         1. Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Bè

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Bè

          - Địa chỉ: Đường Trưng Nữ Vương, Khu 2, Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè

          - Điện thoại: 073 3824 234

          - Fax: Không

          - Email: tamhctdcb@yahoo.com

          2. Hội Chữ thập đỏ huyện Cai Lậy

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Cai Lậy

          - Địa chỉ: Phường 1, Thị xã Cai Lậy

          - Điện thoại: 073 3919 598

          - Fax: Không

          - Email:

          3. Hội Chữ thập đỏ thị xã Cai Lậy

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ thị xã Cai Lậy

          - Địa chỉ: Đường 30/4, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Cai Lậy

          - Điện thoại: 073 650 8908

          - Fax: 073 3826 574

          - Email:

          4. Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phước

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phước

          - Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mỹ Phước, Huyện Tân Phước

          - Điện thoại: 073 3509 303

          - Fax: Không

          - Email: hoichuthapdohuyentanphuoc@gmail.com

          5. Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành

          - Địa chỉ: Ấp Tân Phong, Xã Tân Lý Tây, Huyện Châu Thành

          - Điện thoại: 073 3896 442

          - Fax: Không

          - Email: chuthapdocttg@gmail.com

          6. Hội Chữ thập đỏ thành phố Mỹ Tho

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ Thành phố Mỹ Tho

          - Địa chỉ: 67 Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho,

          - Điện thoại: 073 3872 659

          - Fax: Không

          - Email: hoictdtpmt@gmail.com

          7. Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo

          - Địa chỉ: Ô2, Khu 3, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo

          - Điện thoại: 073 3837 824

          - Fax: Không

          - Email: hctdchogao@gmail.com

          8. Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Tây

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Tây

          - Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây

          - Điện thoại: 073 3838 061

          - Fax: Không

          - Email: gocongtayctd@yahoo.com

          9. Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Đông

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Đông

          - Địa chỉ: Số 8, Đường Nguyễn Văn Côn, Thị trấn Tân Hòa, H. Gò Công Đông

          - Điện thoại: 073 3846 344

          - Fax: Không

          - Email: hoictdgcd@gmail.com

          10. Hội Chữ thập đỏ thị xã Gò Công

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ thị xã Gò Công

          - Địa chỉ: 123 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Gò Công

          - Điện thoại: 073 3841 273

          - Fax: Không

         - Email: ttsanhquy@yahoo.com.vn

          11. Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú Đông

          - Tên đơn vị: Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Phú Đông

          - Địa chỉ: huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

          - Điện thoại: 073 3530 896

          - Fax: Không

          - Email: hoichuthapdotpd@yahoo.com.vn

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

LIÊN KẾT LIÊN KẾT