Skip to Content

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo triển khai thực hiện chiến dịch "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"

- Thực hiện kế hoạch số 03/KH-CTĐ ngày 15/3/2017 của Hội Chữ thập đỏ Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện " – 7/4/2017

 - Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo (Thường trực Ban Vận động Hiến máu tình nguyện huyện) lập Kế hoạch số 03/KH-CTĐ ngày 14/3/2017 triển khai thực hiện chiến dịch  "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện " – 7/4/2017 và thu được kết quả như sau:

- Mỗi cơ sở vận động ít nhất 15 đến 20 tình nguyện viên, kết quả 200 người đăng ký, kết quả lấy 158 đơn vị máu.

- Mỗi cơ sở viết ít nhất 5 tin, bài viết phản ảnh các hoạt động sự kiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện " – 7/4/2018 -  Đài TT-TH huyện tuyên truyền rộng rãi trên Đài xuyên suốt từ 01/4 đến 30/4/2018 với 68 lượt phát thanh.

Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo.


Others
Hội Chữ Thập Đỏ Tp Mỹ Tho phối hợp tổ chức ngày hội Hiến Máu Tình Nguyện Lần thứ II năm 2019    08/07/2019
Hưởng ứng kỷ niệm ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2018 của Hội Chữ thập đỏ Tân Phú Đông    26/03/2019
Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Đông tổ chức hiến máu tình nguyện đợt III năm 2018    30/10/2018
Cái Bè: Gần 250 người hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018    30/10/2018
Cái Bè: Gần 200 người hiến máu tình nguyện    16/07/2018
Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo triển khai thực hiện chiến dịch "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"    30/05/2018
Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Công Đông tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt II năm 2018    18/05/2018
Thị xã Gò Công với chương trình Hiến máu nhân đạo    09/05/2018
Cái Bè: Hiến máu tình nguyện đợt 1/2018    01/02/2018
Hội Chữ thập đỏ TP. Mỹ Tho tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện” lần I năm 2018    22/01/2018

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

LIÊN KẾT LIÊN KẾT