Truy cập nội dung luôn

Các phòng ban Các phòng ban

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Huỳnh Thị Thúy Hằng

huynhhangctd@yahoo.com.vn

Chánh Văn phòng

0273 3973 658

2

Dương Thị Minh Tâm

duongthiminhtamtg@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng

0273 3872 658

3

Nguyễn Lê Thảo Hân

thaohanctd@gmail.com

Cán bộ 

0273 3872 658

4

Nguyễn Thị Kim Phụng

Phục vụ

0273 3872 658

       

5

Nguyễn Thị Xuân Ngọc

xuanngoc_nguyenthi2002@yahoo.com

Phó Ban Công tác xã Hội

0273 3970 369

6

Đỗ Thanh Huy

dohuyctd@gmail.com

Chuyên viên Ban Công tác xã hội 0273 3970 369
       

7

Võ Thị Thu Nga

ngathuctd@gmail.com

Phó ban Chăm sóc sức khỏe

0273 3970 303

8

Phan Trung Hiếu

Chuyên viên ban Chăm sóc sức khỏe

0273 3970 303

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

LIÊN KẾT LIÊN KẾT