Truy cập nội dung luôn

Các phòng ban Các phòng ban

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

PHÒNG BAN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Liểng

liengtuctd@gmail.com

Văn phòng

Phó Chủ tịch

Phụ trách VP

0273 3973 658

2

Huỳnh Thị Thúy Hằng

huynhhangctd@yahoo.com.vn

Văn phòng

Kế toán trưởng

0273 3970 369

3

Lê Thị Ngọc Hồ

ngochothile@gmail.com

Văn phòng

Chuyên viên

0273 3970 369

4

Dương Thị Minh Tâm

duongthiminhtamtg@gmail.com

Văn phòng

Chuyên viên

0273 3872 658

5

Nguyễn Lê Thảo Hân

thaohanctd@gmail.com

Văn phòng

Cán bộ

0273 3872 658

6

Vũ Văn Trà

Văn phòng

Lái xe

0273 3872 658

7

Nguyễn Thị Kim Phụng

Văn phòng

Phục vụ

0273 3872 658

8

Phan Đức Thanh

phanthanhctdtg@gmail.com

Ban CTXH

Phó Chủ tịch

Phụ trách Ban CTXH

0273 3972 658

9

Đỗ Thanh Huy

dothanhhuy2111@yahoo.com

Ban CTXH

Chuyên viên

0273 3970 369

10

Nguyễn Thị Xuân Ngọc

xuanngoc_nguyenthi2002@yahoo.com

Ban CTXH

Chuyên viên

0273 3970 369

11

Võ Thị Thu Nga

ngathuctd@gmail.com

Ban CSSK

Phó ban CSSK

0273 3970 303

12

Nguyễn Lê Duy Cường

cuongnguyenleduy@gmail.com

Ban CSSK

Cán bộ

0273 3970 303

13

Trương Phan Huy

truonghuy10@gmail.com

Ban CSSK

Cán bộ

0273 3970 303

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

LIÊN KẾT LIÊN KẾT